[COVID UPDATE 24-2-2021]

Covid nieuws

In de afgelopen weken hebben leden van de Technische Commissie, een aantal trainers en een paar bestuursleden gesproken over welke mogelijkheden er zijn om trainen op de club weer mogelijk te maken voor de voetballende leden in de leeftijd vanaf 18 jaar. Daarbij is heel nadrukkelijk gekeken naar HTC 1, die nu 3 zaterdagen op een aangepaste wijze hebben getraind.

Uitgangspunten waren in tweetallen en op 1,5 meter (2 armlengtes) afstand. Hierbij is gebleken dat het mogelijk was, maar nog belangrijker iedereen was blij elkaar weer face-to-face te ontmoeten. Heel goed voor het teamgevoel. Gezamenlijk is besloten dat ook aan alle andere voetballers vanaf 18 jaar de mogelijkheid geboden moet worden om weer te gaan trainen. Toen nog op basis van tweetallen en op 1,5 meter afstand.

Perconferentie 23 februari 2021
Dinsdag 23 februari werd bekend gemaakt dat vanaf woensdag 3 maart in teamverband trainen weer mogelijk is voor onze voetballers in de leeftijd tot en met 27 jaar. Dit is een hele grote stap voorwaarts, hoewel spelers in de leeftijd vanaf 28 jaar alleen nog in tweetallen mogen trainen en ook nog steeds de 1,5 meter afstand in acht moeten nemen. Dus jullie kunnen weer komen trainen en onderling (binnen onze eigen club) wedstrijden spelen.

Er zijn echter wel een aantal beperkingen. Een belangrijke is dat de avondklok blijft bestaan en dat betekent dat de trainingen uiterlijk om 20.15 uur beëindigd moeten worden. Er zijn elftallen die zelfstandig trainen en vaak na de selectie elftallen. Het is van belang om via onze secretaris Joas van der Reijd (secretaris@svhtc.nl) af te stemmen op welk tijdstip je zou kunnen trainen en op welk veld.

Hoewel er dus een uitzondering wordt gemaakt voor spelers tot en met 26 jaar, die tijdens het trainen niet de 1,5 meter afstand in acht hoeven te nemen, blijft voor en na het trainen voor iedereen gelden, dat die afstand wel moet worden aangehouden. Verder moet iedereen die afstand ook tijdens het trainen in acht nemen jegens de trainers.

Alle overige maatregelen blijven gehandhaafd. Dus de kantine en de kleedkamers blijven gesloten. De kleedkamer staat alleen open om de veldverlichting aan en uit te doen. Iedereen komt dus in sportkleding naar HTC en gaat ook in sportkleding weer naar huis. Ben je ziek of heb je klachten, zoals hoesten, verkoudheid, koorts, etc. dan blijf je thuis. Dat geldt ook in het geval iemand in de eigen gezinssituatie met corona besmet is.

Hoewel er dus een klein beetje meer mogelijk, wil ik jullie heel nadrukkelijk vragen: ga nou niet met elkaar lopen “knuffelen”. Zorg er voor dat de kans om elkaar te besmetten zo klein mogelijk is. Dit virus is heel geniepig. Je hoeft geen klachten te hebben en dus geen weet te hebben dat je corona hebt, maar je kunt wel een ander besmetten. Net zoals bij eerdere maatregelen is het ook niet toegestaan om als toeschouwer langs het veld te staan.

Elftallen die een trainer hebben, zullen via hun trainer horen wanneer en op welk tijdstip er weer getraind kan worden. Elftallen zonder een eigen trainer regelen dit via Joas. Of deze versoepeling het mogelijk maakt dat er dit jaar nog competitie zal worden gespeeld, valt op dit moment niet te zeggen. Als dat al mogelijk zal zijn, zal dat zeker op een aangepaste wijze plaatsvinden. Zeker is wel dat de competitie bij de senioren categorie A & B niet uitgespeeld gaan worden.

Tot slot houd je aan de regels. Trainers, TC- en bestuursleden zijn geen politieagenten of BOA’s en willen dit ook niet worden. Het gaat om jouw eigen gedrag. Hoe beter je de regels in acht neemt, hoe kleiner de kans, dat jij een gezinslid of je opa of oma of anderen zult besmetten. Wijs elkaar er op als het mis gaat.

Met sportieve groeten en ‘STAY SAFE and HEALTHY’

Bestuur s.v. HTC