Vertrouwenspersoon

Nieuwe vertrouwenspersoon

Bij HTC is er een nieuwe vertrouwenspersoon. Jasper Nieuwenhuis, speler van het 5e,  kunt u hiervoor voortaan bereiken. Het gaat om zaken die u graag vertrouwelijk besproken wilt hebben, en die om welke redenen dan ook niet met de betrokkene zelf besproken kan worden. Jasper staat in het dagelijks leven voor de klas. Hij is daarbij gewend om met vertrouwelijke informatie om te gaan, en kan goed luisteren naar beide partijen. Jasper is te bereiken op vertrouwenspersoon@svhtc.nl