Vertrouwenspersoon

Is er een ongewenste situatie binnen de vereniging die je graag wil delen, maar weet je niet zo goed hoe of bij wie?

Dan kun je bij ons terecht:

Aschwin Smid (06-22216065) of Jasper Koopman (06-40864552).  Dit kan ook via het emailadres in het contact formulier https://svhtc.nl/contact/       

(Kies dan vertouwenspersoon)                                    
Als vertrouwenspersonen bieden wij een luisterend oor, waarbij we een geheimhoudingsplicht hebben.
Wij helpen en begeleiden jou om deze ongewenste situatie op te lossen.

Wat doet een vertrouwenspersoon?

• Opvang van leden die te maken hebben gehad met een ongewenste situatie binnen de vereniging
• Luisteren en beoordelen van de ongewenste situatie
• Samen met het lid oplossingen voor het probleem aandragen en overleggen welke oplossing het meest geschikt is.
• Informeren over consequenties die de oplossing met zich meebrengt.
• Zorg dragen voor het in gang zetten van de juiste acties
• Wordt er in samenspraak met het lid voor gekozen om de weg van een gerechtelijke procedure te kiezen? Dan wordt de voorzitter hierover geïnformeerd.

Naast het behandelen van ongewenste situaties draagt de vertrouwenspersoon zorg voor het actueel houden en ontwikkelen van het beleid rondom ongewenst gedrag en ondersteunt het bestuur op het gebied van sociale veiligheid en privacy.

Vriendelijke groet,

Aschwin en Jasper.