Over HTC

Over HTC

Hans Smit - Zwolle in beeld

©Hans Smit – Zwolle in beeld

HTC is een middelgrote voetbalvereniging met ongeveer 600 leden aan de noordwest-rand van de stad Zwolle. Onze accom

modatie ligt op sportpark De Pelikaan, aan de Brinkhoekweg. Prestaties op voetbalgebied vinden we heel belangrijk. We willen graag winnen. Maar HTC is meer dan een voetbalclub. We zijn ook een vereniging die een stukje van de samenleving wil zijn en een bijdrage wil leveren aan maatschappelijke ontwikkelingen. We bieden ruimte aan iedereen die wil en kan voetballen. We zijn er voor mannen en vrouwen, jongens en meisjes, talentvol en recreatief, jong en oud, valide en minder valide. kortom een samenleving in het klein. HTC is er voor de sport maar ook voor de sociale contacten: een plek waar mensen elkaar ontmoeten.

We willen prestatief een subtopper zijn. Het eerste elftal voetbalt in de derde klasse.  We willen een goede jeugdvoetbalopleiding met aandacht voor talenten (spelersvolgsysteem) die binnen HTC kunnen doorgroeien tot selectiespelers. Wie niet prestatief wil of kan spelen krijgt mogelijkheden om recreatief te spelen. Daarvoor zijn goede voorzieningen. We hebben fair play hoog in het vaandel staan. Dat betekent respect voor ieder mens, voor het voetbalspel, voor iedereen die een functie vervult om voetbal mogelijk te maken: bestuur, trainers, leiders, scheidsrechters, publiek en verder iedereen die bijdraagt aan het laten functioneren van de vereniging en de sport. We respecteren de voor onze club opgestelde normen en waarden. Wie zich daar niet aan houdt zal door de vereniging worden aangesproken. Zonodig treden we op en bestraffen we. We vragen betrokkenheid van alle leden (vrijwilligersbeleid). We willen dat iedereen zich binnen de club plezierig en op zijn gemak voelt. We organiseren daarom veel sociale activiteiten waarbij iedereen zich thuis kan voelen.