AVG: we bewaren gegevens van je; welke en waarom?

Waarvoor doen we dat?

Het doel is om alle persoonsgegevens optimaal te beschermen. We kunnen natuurlijk geen goede ledenadministratie en contributie-inning voeren zonder gegevens op te slaan. Ook zouden spelers niet op het wedstrijdformulier kunnen worden vermeld als ze niet in de ledenadministratie zouden zitten. Met andere woorden, je zou niet kunnen spelen als we helemaal geen gegevens van je vast zouden leggen.

Wel is het zo dat hoe minder gegevens onnodig worden opgeslagen, hoe veiliger het is dat derden er niet met onze gegevens ‘vandoor’ gaan.

Daar kijken we dan ook naar.

 

Welke persoonsgegevens slaan we van je op?

De informatie die we van je hebben, zijn de gegevens die je hebt aangegeven op het aanmeldingsformulier. Zonder tegenbericht gaan we er van uit dat je toestemming verleent voor het functioneel gebruik van deze gegevens. Je gegevens worden niet aan derden verkocht of ter gebruik gesteld.

 

Welke gegevens bewaren we niet?

We bewaren geen bijzondere persoonsgegevens. Dit zijn gegevens van gevoelige aard zoals bijvoorbeeld godsdienst of levensovertuiging, ras, politieke gezindheid, gezondheid, lidmaatschap van een vakvereniging of politieke partij of strafrechtelijke gegevens.

Ook bewaren we geen genetische en biometrische kenmerken. Hieronder vallen bijvoorbeeld vingerafdrukken, stem, handschrift, etc..

 

Tot slot

Weet dus dat we ook van jou gegevens vastleggen. Zonder deze vastleggingen kunnen we niet als club functioneren. Weet ook dat we er alles aan doen om die gegevens zo summier mogelijk vast te leggen. We gaan ook vastleggen wie voor welke gegevens verantwoordelijk is. Ook zullen we richtlijnen op gaan stellen over het vernietigen van persoonsgegevens. Wanneer moet dat gebeuren en hoe moet dat gebeuren.