Club van 100

Club van 100

Doelstelling
De Club van 100 heeft zich ten doel gesteld bijzondere projecten op te starten en/of te ondersteunen. Belangrijke voorwaarde hierbij is dat het om projecten met een duurzaam karakter gaat. De keuzes voor bestedingsdoelen worden zoveel mogelijk in overleg met het Hoofdbestuur gemaakt. Uiteraard wordt het aandragen van suggesties voor een goede besteding zeer op prijs gesteld.

Lidmaatschap
De naam Club van 100 doet misschien vermoeden dat het om een selecte club met een maximum aantal leden gaat maar het tegendeel is waar. ‘Hoe meer zielen hoe meer vreugd’ is ons motto! Sponsoren dragen ook bij, worden lid van de Club van 100 en uitgenodigd voor ons jaarlijkse evenement

Wat zijn de kosten
De jaarlijkse contributie bedraagt 50 Euro en de lidmaatschapsperiode loopt, synchroon met het voetbalseizoen, van 1 juli tot 1 juli.

Wat staat er tegenover
Naast het inzamelen van extra financiële middelen heeft de Club van 100 ook een duidelijke sociale functie. Een klein deel van de inkomsten vloeit terug naar de leden zelf door middel van het jaarlijkse hapje en drankje.

Projecten uit het verleden
_ de metalen constructie voor de toegangspoort;
_ de ovens in de keuken;
_ de beamer met scherm;
_ de 4 aluminium mini-trainingsdoeltjes (samen met de Stichting de Pelikaan);
_ de nieuwe geluidsinstallatie in de kantine (samen met de Supporters vereniging);
_ de nieuwe warmwatervoorziening voor de kleedkamers;
_ het keukentje van de bestuursdienst is gerenoveerd, waarbij een nieuwe veiliger warm watervoorziening de hoogste prioriteit had;
_ nieuwe snackcorner  in de kantine.

Lopende projecten
Onderhoud van het complex

Nieuwe projecten
Het is mogelijk voor leden om met voorstellen te komen voor nieuwe investeringen/projecten.

Aanmelden bij de Club van 100
Voor aanmelding, vragen en suggesties kun je bij de Club van 100 bestuursleden terecht.

Thomas Korenromp
Martijn Wouda
Stefan Meijerink

Email: clubvan100@svhtc.nl