Ledenadministratie

Ledenadministratie

Contactpersonen

aan- en afmeldingen en mutaties    Jan Boxum      ledenadmin@svhtc.nl
contributie-inning    Henry van Maanen contributievragen@svhtc.nl
Vragen over Lidmaatschap? Wat is de leeftijd?  
Ukken t/m O11  Jan Muller jan.muller@versatel.nl
 O12-O15  Carolien Pattiwael car.pattiwael@home.nl

 

Wil je je aanmelden als lid van HTC?

  • Download dit aanmeldingsformulier en print het uit. AANMELDINGSFORMULIER sv HTC
  • Vul het helemaal in en onderteken het.
  • Dan kunt je het inscannen en mailen naar: ledenadmin@svhtc.nl.
  • Ook kun je het formulier in de blauwe brievenbus stoppen die in de hal van het clubhuis hangt toesturen naar de ledenadministratie (zie rechterbovenhoek formulier)

 

Opzegging

Opzegging van het lidmaatschap kan door het sturen van een email naar ledenadmin@svhtc.nl waarin u aangeeft van wie u het lidmaatschap wilt beëindigen.  We stellen het op prijs als u daarbij uw motivatie aangeeft.”   U ontvangt dan ook per mail een bevestiging van uw afmelding.

 

Het verenigingsjaar (en daarmee het lidmaatschap voor spelende leden bij de KNVB) loopt van 1 juli tot en met 30 juni. Lid worden kan door aanmelding via het aanmeldformulier. Het lidmaatschap wordt jaarlijks verlengd, tenzij het vóór 1 juli schriftelijk wordt opgezegd bij de secretaris of de ledenadministratie. Beëindiging tijdens het seizoen is niet mogelijk.

 

Contributie

De contributie wordt ieder kwartaal per automatische incasso in de 1e maand van het kwartaal geïnd en is (voor spelende leden) inclusief de KNVB bondscontributie en een vergoedingsbedrag voor het wedstrijdtenue (kledingleaseplan). De contributie bedraagt per kwartaal:

 

Ukken (tot 6 jaar) – € 0,-  (gratis)
Pupillen (van 6 t/m 11 jaar) – € 47.49
Junioren (van 12 t/m 18 jaar) – € 59.08
Senioren (vanaf 19 jaar) – € 74.38
G-voetbal (spelend) – € 41.66

 

Deze contributie is incl. bondscontributie (leeftijdsgebonden) en de kledinglease bijdrage van € 5,25 per kwartaal.

 

7×7 – €26.27
Trainend lid – € 47.07
Niet-spelend lid – € 29.38
G-voetbal (niet-spelend) – € 17.85
Steunend lid – € 13.68
Spelerspas – € 3,50 eenmaal per 5 jaar
Gezinskorting – € 3,00 vanaf 2e gezinslid tot 18 jaar
Supportersvereniging – € 1,25 (niet verplicht). Om praktische redenen wordt deze contributie ook per kwartaal samen met de reguliere contributie geïnd.

 

Voor alle nieuwe leden wordt bij de eerste contributiebetaling per automatische incasso eenmalig een entreegeld van € 15,00 voor de inschrijfkosten in rekening gebracht.

 

Spelerspas: vanaf de D-pupillen moet ieder actief spelend lid tijdens de wedstrijden in het bezit zijn van een spelerspas. Hiervoor moet een pasfoto worden ingeleverd. Als nieuw lid geef je toestemming aan de vereniging om deze te gebruiken voor het vervaardigen van de KNVB spelerspas en om deze pasfoto gedurende de geldigheid van de spelerspas te bewaren. Kosten zijn in de contributie opgenomen.

 

Boetes van de KNVB, die aan de vereniging worden opgelegd wegens strafzaken (bijvoorbeeld een gele of rode kaart), die al of niet een schorsing tot gevolg hebben, komen voor rekening van het betrokken lid. Deze boete wordt automatisch geïncasseerd t.l.v. de rekening waarvan ook de contributie wordt afgeschreven.

 

Bij achterstand in de contributiebetaling en/of betaling van boetes ontvangt het lid een schriftelijk verzoek om alsnog de betaling binnen 14 dagen te voldoen. In bijzondere gevallen kan er contact worden opgenomen met de ledenadministrateur. Indien er niet binnen 14 dagen wordt betaald of contact wordt opgenomen dan wordt het lid een speelverbod opgelegd. Dit krijgt hij/zij te horen van de leider of van de ledenadministrateur.