Bestuur

bestuur

 

 

voorzitter

 

 

Rob van Dijk

 

 

voorzitter@svhtc.nl

2e voorzitter/ facilitaire zaken Henk van der Honing tweedevoorzitter@svhtc.nl
algemene zaken Vacant algemenezaken@svhtc.nl
penningmeester Vacant penningmeester@svhtc.nl
voetbaltechnische zaken Vacant
voetbaltechnischezaken@svhtc.nl
Info/comm en sponsoring Vacant commercie@svhtc.nl

 


Taakverdeling:

Voorzitter:
Naast de specifieke voorzitterstaken behorend bij het leiding geven aan het bestuur is hij het aanspreekpunt voor de vertrouwenspersoon bij HTC, is hij medebestuurslid van de Stichting Samenwerkende Sportclubs De Pelikaan en vertegenwoordiger van HTC in de Zwolse Federatie.

Facilitaire Zaken:
Kortweg alle accommodatie zaken worden door hem aangestuurd: de kantinecommissie, de onderhoudscommissie, de schoonmaakcommissie, de beheercommissie, de commissie veiligheid en vergunningen, en de kleding lease-commissie.

Tweede Voorzitter:
Vervanger van de voorzitter.

Algemene zaken: 
Naast de specifieke secretariswerkzaamheden stuurt hij de volgende commissies c.q. activiteiten aan: de Ledenadministratie, het Wedstrijdsecretariaat, de Scheidsrechter coördinatoren, de Tuchtcommissie, Vrijwilligerscommissie en de Beroepscommissie.

Penningmeester:
Naast het penningmeesterschap stuurt hij de volgende commissies c.q. activiteiten aan: de financiële commissie, de financiën van de club van 100, de inkoopcommissie en de supportersvereniging.

Voetbaltechnische Zaken:
Hierbij worden de volgende commissies aangestuurd: de technische commissie, de damescommissie, de LEC , de jeugdcommissie en het G-voetbal.

Informatie / communicatie en sponsoring:
Hierbij worden de volgende commissies aangestuurd: de informatie / communicatie commissie en de sponsorcommissie.