Bestuur

Bestuur

voorzitter
Harm Peter Wijnstok
Tel nr : 0650623480
Voorzitter@svhtc.nl
Secretaris
Joas  van der Reijd
Tel nr : 0621419231
Secretaris@svhtc.nl
Communicatie en Sponsoring
Esther van der Steenhoven
Tel nr : 0653611741
Sponsoring@svhtc.nl  &
Communicatie@svhtc.nl

Facilitaire Zaken
Jeroen Bakker
Tel nr: 0654680640
FacilitaireZaken@svhtc.nl
voetbaltechnische zaken
Harry Groenewoud
Tel nr: 0610065903
voetbaltechnischezaken@svhtc.nl
algemene zaken
Vacant
algemenezaken@svhtc.nl
penningmeester
Vacant
penningmeester@svhtc.nl

Bert Duijm

 


 

 

 

 

 

 

Taakverdeling:

Voorzitter:
Naast de specifieke voorzitterstaken behorend bij het leiding geven aan het bestuur is hij het aanspreekpunt voor de vertrouwenspersoon bij HTC, is hij medebestuurslid van de Stichting Samenwerkende Sportclubs De Pelikaan en vertegenwoordiger van HTC in de Zwolse Federatie.

Facilitaire Zaken:
Kortweg alle accommodatie zaken worden door hem aangestuurd: de kantinecommissie, de onderhoudscommissie, de schoonmaakcommissie, de beheercommissie, de commissie veiligheid en vergunningen, en de kleding lease-commissie.

Tweede Voorzitter:
Vervanger van de voorzitter.

Algemene zaken: 
Naast de specifieke secretariswerkzaamheden stuurt hij de volgende commissies c.q. activiteiten aan: de Ledenadministratie, het Wedstrijdsecretariaat, de Scheidsrechter coördinatoren, de Tuchtcommissie, Vrijwilligerscommissie en de Beroepscommissie.

Penningmeester:
Naast het penningmeesterschap stuurt hij de volgende commissies c.q. activiteiten aan: de financiële commissie, de financiën van de club van 100, de inkoopcommissie en de supportersvereniging.

Voetbaltechnische Zaken:
Hierbij worden de volgende commissies aangestuurd: de technische commissie, de damescommissie, de LEC , de jeugdcommissie en het G-voetbal.

Informatie / communicatie en sponsoring:
Hierbij worden de volgende commissies aangestuurd: de informatie / communicatie commissie en de sponsorcommissie.