Nieuwsflits

Beste HTC leden,

Binnenkort zullen jullie van Club Collect bericht ontvangen, dat de incasso van de contributie voor het huidige seizoen gestart zal worden. Jullie zullen de keuze krijgen om de contributie in één keer te betalen of in max. 5 termijnen. Sommige leden zullen ook geconfronteerd worden met de incasso van de door de KNVB opgelegde boetes in verband met gele e/o rode kaarten.

Uiteraard realiseer ik mij heel goed, dat de financiële omstandigheden voor iedereen in de achter ons liggende periode zeer veranderd zijn en zeker niet ten goede. Doe je zelf en mij dan een plezier. Stop niet met contributie betalen of het storneren van een incasso, maar meld je direct bij mij. Wij kunnen dan met elkaar bekijken of er een betalingsregeling mogelijk is. Het niet betalen van de contributie of het storneren van een incasso leidt alleen maar tot extra kosten, die bij jou als lid in rekening gebracht worden.

Het niet betalen van de contributie kan er zelfs toeleiden, dat de club je een speelverbod oplegt, hetgeen betekent, dat je niet mag trainen en op vrijdagen en/of zaterdagen geen wedstrijden mag spelen, terwijl je wel de contributie verschuldigd blijft. Loop dat risico dus niet en betaal jouw contributie of zend mij een email, waarin je de situatie uitlegt, waarom de betaling niet mogelijk is. In dat geval kun je een email sturen aan:

penningmeester@svhtc.nl.

Voor sommige van onze jeugdleden wordt de contributie betaald door het Jeugdfonds Sport & Cultuur. Voor die leden geldt dat de club die subsidie niet aan kan vragen en dat de ouders van die jeugdleden dat ook niet zelf kunnen doen. Zorg dat je je meldt bij bijv. het maatschappelijk werk zodat zij kunnen beoordelen of je in aanmerking komt voor de subsidie en die ook voor jullie kunnen aanvragen.

Tot slot: zorg er voor dat jouw gegevens (adresgegevens, telefoonnummer en het emailadres dat je gebruikt correct staan vermeld bij Club Collect. Je kunt die gegevens bij Club Collect corrigeren, indien noodzakelijk.

Ik hoop jullie hiermede voldoende geïnformeerd te hebben,

Met vriendelijke en sportieve groeten,

Harry Groenewoud

Penningmeester van s.v. HTC

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *