Algemene ledenvergadering van svHTC

 

Aan de leden van de SV HTC

 

Zwolle,  november 2019

Onderwerp: uitnodiging algemene ledenvergadering.

 

Geachte leden,

 

Hierbij nodigen wij jullie uit voor de jaarlijkse algemene ledenvergadering die zal worden gehouden op:

 

datum:             maandag 25 november 2019

tijd:                  19.30 uur

plaats:              clubhuis HTC, Brinkhoekweg 200, Zwolle

 

Agenda:

 1. Opening door de voorzitter
 2. Mededelingen van het bestuur over actuele zaken
 3. Verslag van de algemene ledenvergadering d.d. 26 november 2018
 4. Verenigingsjaarverslag seizoen 2018-2019
 5. Financieel verslag van de penningmeester over het seizoen 2018-2019
 6. Verslag van de kascontrolecommissie
 7. Rookvrije sportomgeving
 8. Inventarisatie rondvraagpunten

 

PAUZE

 

 1. Beantwoorden rondvraagpunten
 2. Vaststelling begroting seizoen 2019-2020
 3. Nieuwe Bestuursstructuur – Nieuwe bezetting !
 4. Sluiting

 

 

Een complete vergaderset, waarin al deze stukken zijn samengevoegd,  is te verkrijgen :

–     door een mailtje te sturen naar de secretaris: jvdreijd@ziggo.nl

–    in het clubhuis op de avond van de algemene ledenvergadering.

 

 

namens het hoofdbestuur,

Joas van der Reijd, waarnemend secretaris.

 

Posted in: