Nieuwsbrief augustus 2022

Beste HTC leden,

De eerste nieuwsbrief vóór aanvang van het seizoen 2022 / 2023.

Graag jullie aandacht voor een paar bijzondere zaken.

Eén van die zaken betreft de voorbereiding van de inning van de contributie voor het nieuwe seizoen. Die inning zal feitelijk ergens in september/oktober 2022 starten en dan krijgen jullie allemaal weer het verzoek van Club Collect of je de contributie in één keer of in termijnen wil betalen. Het aantal termijnen zal beperkt blijven tot 5, omdat er dan een betere controle kan plaatsvinden of de automatische incasso’s ook daadwerkelijk uitgevoerd kunnen worden.

Om er voor te zorgen dat dit goed georganiseerd kan worden, vraag ik jullie aandacht voor het volgende. Sinds maart van dit jaar ben ik penningmeester en ik heb naast mijn normale werkzaamheden als penningmeester, mij speciaal bezig gehouden met het wegwerken van contributie achterstanden.

Daarbij zijn mij een paar dingen opgevallen. Sommige leden gebruiken tegenwoordig een ander emailadres. Het oude emailadres, dat bij de club bekend is en wat niet gesloten is, wordt door Club Collect gebruikt om berichten, ook inzake de incasso van de contributie, aan de leden te sturen.

Daarop volgt dan geen reactie omdat men veelal die email box niet meer bekijkt en dus ook geen berichten meer leest. Ik doe dan ook een dringend oproep om er voor te zorgen, dat het emailadres dat je nu gebruikt ook bij de club bekend is. Je kunt dat emailadres doorgeven aan het volgende adres: ledenadmin@svhtc.nl.

Mocht een emailadres niet correct zijn, dan stuurt Club Collect een SMS bericht naar het bij de club bekende mobiele nummer. Helaas heb ik moeten constateren, dat er leden zijn die Club Collect blokkeren. Haal die blokkade er af, want anders mis je het bericht van Club Collect inzake de betaling van de contributie.

Een andere zaak en ook een plezierige is de mogelijkheid om met een fikse korting voetbalschoenen te kunnen aanschaffen bij de Voetbalshop. Ieder HTC lid krijgt normaal al korting bij de Voetbalshop, maar speciaal voor HTC leden bestaat de mogelijkheid om met 20% korting voetbalschoenen aan te schaffen op woensdagavond 17 augustus, vanaf 19.00 tot 21.00 uur. Dit is een koopavond speciaal voor HTC leden. Je kunt de Voetbalshop vinden aan de Oude Vismarkt 4 in Zwolle. De nieuwe collectie schoenen is dan aanwezig, dus er valt wat te kiezen.

Met sportieve en vriendelijke groeten,

Harry Groenewoud

Penningmeester en Bestuurslid Voetbal Zaken a.i.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *