Corona update

HTC-‘ers,

Dinsdag 14.9 heeft de overheid laten weten, dat de 1,5 meter afstand houden, kan worden los gelaten. Dat zal de druk op de kleedkamers sterk doen afnemen omdat er zich nu meer spelers (in de leeftijd van 18 jaar en ouder) tegelijkertijd in de kleedkamers mogen bevinden. Als bestuur willen wij jullie toch vragen om nu niet meteen maximaal gebruik te maken van de kleedkamers en douches.

Waarom deze opmerking vragen jullie je misschien af?

De reden is heel simpel. Het is niet bekend wie er wel of niet gevaccineerd zijn, wellicht ook niet wie er eventueel een coronabesmetting heeft opgelopen. Als bestuur mogen wij daar ook niet naar vragen, maar ook als wij er wel naar zouden mogen vragen, is niemand verplicht om te vertellen of hij / zij is gevaccineerd, of getest, of ziek geweest is. Dus als bestuur vinden wij het verstandig als jullie in de kleedkamers en douches nog wat afstand bewaren. Uiteindelijk wil niemand een coronabesmetting oplopen of doorgeven.

Mocht je klachten hebben die kunnen duiden op corona, laat je dan eerst testen bij de GGD en blijf thuis!!!!

Ook voor de kantine en het terras verdwijnt de 1,5 meter afstand houden en dat betekent dat er zich weer personen in de kantine en op het terras mogen bevinden, echter de overheid heeft wel bepaald, dat in de horeca een coronapas (voor iedereen vanaf 13 jaar en ouder) verplicht is. De pas die laat zien of je gevaccineerd bent of getest of de ziekte hebt gehad. De horecaregels zijn alleen van toepassing als je in de kantine plaatsneemt. Dat betekent, dat wij als bestuur verplicht zijn om te controleren of personen die plaats nemen in de kantine, hetzij gevaccineerd zijn, hetzij negatief getest zijn, hetzij de ziekte hebben gehad. Verder geldt dan ook nog eens dat iedereen van 14 jaar en ouder een ID moet kunnen tonen, maar dat is al jarenlang een wettelijke verplichting. Er is geen controle verplichting als je alleen maar een drankje of “patatje” aan de bar in de kantine ophaalt.

Het zal duidelijk zijn, dat wij dit als bestuur een hele lastige situatie vinden, maar als bestuur zitten wij niet te wachten op boetes of in het ergste geval sluiting van de kantine op last van de burgemeester. Wij hebben dan ook een zeer dringend verzoek aan jullie. Zorg dat je een geldige coronapas hebt (dus geen screenshot) en op verzoek ook kunt tonen. Heb je geen coronapas kom dan niet naar ons sportcomplex, want het bestuur wil coronabesmettingen zoveel mogelijk voorkomen.

Er zal op basis van steekproeven gecontroleerd worden. Een verzoek voor een controle kan gedaan worden door bestuursleden, kantinemedewerkers, maar ook door mensen die binnen de vereniging een specifieke verantwoordelijkheid dragen, zoals trainers en leiders.

Als bestuur vertrouwen wij erop, dat jullie hier allemaal aan mee zullen werken, want alleen zo houden wij de vereniging gezond.

Het Bestuur

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *