Corona update

Corona update

Een paar weken geleden konden wij mededelen dat ook onze voetballende leden van 18 tot en met 26 jaar weer mochten trainen in teamverband en onderlinge partijtjes mochten spelen. Onze leden van 27 jaar en ouder mochten trainen in tweetallen met een onderlinge afstand van 1,5 meter.

Juichen kan absoluut nog niet, maar voor de leden van 27 jaar en ouder is het vanaf woensdag

17 maart 2021 weer mogelijk om in viertallen te trainen, maar nog wel met in acht name van de

1,5 meter afstand.

Er zijn geluiden dat daardoor het aantal leden dat wil trainen zal toenemen. Daar zijn grenzen aan omdat de avondklok gehandhaafd blijft. Voor de trainingen zijn in principe alleen de velden 1 en 4 beschikbaar, maar bij drukte is het toegestaan om ook veld 3 te gebruiken. Probeer zo veel als mogelijk met elkaar rekening te houden.

Een aantal zaken blijven in ieder geval ongewijzigd. De kantine en de kleedkamers blijven gesloten en mogen ook niet gebruikt worden. Dit zal steekproefsgewijs gecontroleerd worden. Bij overtredingen moet je rekening houden, dat je voorlopig wordt uitgesloten van de trainingen.

Hoewel de toegangsdeur naar de kleedkamers open staat, is dit alleen om de veldverlichting te bedienen.

Aan iedereen: Houd je aan de coronaregels en dus blijf thuis als je klachten hebt of als een gezinslid een coronabesmetting heeft opgelopen. Alleen zo zorgen wij er voor dat iedereen gezond blijft.

Bedenk dat ook jongeren heel erg ziek kunnen worden van dit geniepige virus. Ja, er zijn zelfs jongeren op de IC liggen.

Sportieve groeten en STAY SAFE and HEALTHY,

Harry Groenewoud

Bestuurslid Voetbal Zaken.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *