Corona [update]

Corona update sv Htc

Een beladen woord corona. Het behelst voor iedereen allerlei beperkingen, ook voor ons als leden van de s.v. HTC. Want voor ons allemaal betekent dit, dat er geen competitiewedstrijden gespeeld kunnen worden en ook onze trouwe toeschouwers onze voetballende leden niet kunnen aanmoedigen. Voor de jeugd zijn er nog wat mogelijkheden. Maar voor onze seniorleden is zelfs normaal trainen op dit moment niet mogelijk. Verder kunnen wij ook niet ontkennen, dat we de ontmoetingen in de kantine echt missen. Waar wij onder het genot van een drankje de nederlagen snel vergeten en overwinningen nog even extra vieren.

De opgelegde en noodzakelijke beperkingen roepen ook bij enkele leden van onze club een vraag op met betrekking tot de contributiebetaling. Als bestuur begrijpen wij dit, maar het is gewoon niet mogelijk om de contributie incasso te stoppen of de contributie te verlagen. Wij allemaal zijn leden van onze vereniging, die onder andere met de contributie in stand wordt gehouden. Een ander belangrijk inkomstendeel komt uit de kantineomzet, die nu is weggevallen.

De juridische relatie tussen een sportclub en een lid is het lidmaatschap. Het is statutair vastgelegd, dat er contributie moet worden betaald. Het maakt dan niet uit of een club haar doelstellingen waar heeft kunnen maken. Bij een lidmaatschap is geen sprake van wederkerigheid van rechten en plichten, zoals bij een overeenkomst het geval is. Als lid van de s.v. HTC ben je hiermee akkoord gegaan. Dit klinkt zeer zakelijk maar is (helaas) wel de realiteit

Het bestuur heeft niet de positie / macht om de contributie te verlagen, in onze statuten wordt bepaald, dat de leden de hoogte van de contributie vaststellen en dat doen zij tijdens de Algemene Ledenvergadering. Let wel, het verlagen van de contributie is ook niet in het belang van de club en van de leden, want onze vaste lasten lopen gewoon door. En als club kunnen wij slechts in beperkte mate gebruik maken van regelingen die door de overheid in het leven zijn geroepen.

Nu kunnen wij ons echt wel voorstellen, dat leden of ouders van onze clubleden door corona eveneens financiële uitdagingen ondervinden. Als dat speelt, neem dan contact op met onze penningmeester Bert Duijm (penningmeester@svhtc.nl). Men kan dan een eventuele regeling bespreken. Dit kan echter niet leiden tot een kwijtschelding. Verder zouden ouders van kinderen in de leeftijd van 0 – 18 jaar ingeval van financiële problemen contact kunnen opnemen met het Jeugdfonds Sport & Cultuur (ouderpagina van het Jeugdfonds Sport & Cultuur).

De beperkingen voor het voetballen en het gebruik van het clubgebouw zullen er voorlopig nog zijn. Het zou heel mooi zijn, indien wij de komende periode proberen in te vullen met alternatieve bezigheden of op een andere wijze leden tegemoet zouden kunnen komen.

Wie heeft er ideeën over andere activiteiten of acties, die wij gezamenlijk of voor iedereen zouden kunnen doen? Natuurlijk met in achtneming van de regels van de overheid en HTC. Wie heeft suggesties, wie zou daar mee over na willen denken of zou daarbij willen helpen? Jullie kunnen reageren naar een van de bestuursleden of via de website.

Tot slot: Blijf gezond!!!! Uiteraard hopen wij, dat we elkaar op een niet te lange termijn weer in persoon kunnen ontmoeten, op of langs de velden of in de kantine.

Met sportieve groeten,

Het bestuur van de s.v. HTC