Covid-19 Update: Trainen ook voor 18+ weer mogelijk

Beste leden van HTC

 

Na de mededelingen van de overheid  in zake Covid-19 weten wij nu ook, dat er weer door de 18+, gesport mag gaan worden. Dit betekent voor al onze voetballende leden, dat er met ingang van maandag 11 mei weer getraind kan worden. Dit kan echter alleen onder strikte afspraken waar we ons allemaal 100% aan moeten houden.

De sporters tot en met 12 jaar en van 13 tot en met 18 konden al eerder beginnen.

 

Er is een verschil in jeugd tot en met 12 jaar en de oudere sporters. De onderstaande afspraken zijn gebaseerd op richtlijnen van NOC-NSF, KNVB en de gemeente en opgesteld door het bestuur. Neem deze spelregels goed door a.u.b.

 

Voor alle leeftijden gelden de volgende strakke randvoorwaarden:

 

 1. Voor alles gaat: gezond verstand gebruiken staat voorop.
 2. Het gaat erom het gezond bewegen weer op ons sportpark te faciliteren.
 3. Ga direct naar huis of blijf thuis wanneer je de afgelopen 24 uren neusverkouden, hoest, benauwd bent of koorts hebt. Ook wanneer iemand in je directe omgeving deze klachten heeft. Wanneer daadwerkelijk het coronavirus is vastgesteld gelden andere striktere regels.
 4. Alleen sporters en andere door het bestuur bevoegde personen zijn tot nader bericht toegelaten op het terrein na de toegangshekken.
 5. Iedereen ouder dan 12 jaar: hou op elk moment 1,5 meter afstand (2 armlengtes). Er zijn een aantal aanwijzingen van 1,5 meter aangebracht, zodat iedereen zicht heeft op wat dit inhoudt.
 6. De kantine en het terras blijven tot nadere informatie gesloten.
 7. AED en EHBO kist zijn beschikbaar in de hal
 8. De kleedkamers blijven ook gesloten. Sporters komen in sportkleding naar het sportcomplex en douchen thuis.
 9. Ondanks dat de handenwasgelegenheid en toiletten in de hal beschikbaar zijn, vragen wij allen voor of na het sporten de wc thuis te gebruiken.
 10. Was je handen met water en zeep voor en na bezoek sportlocatie.
 11. Wanneer er gehoest wordt: in de elle boog. Op het veld mag niet gespuugd worden. En neus/ luchtwegen: schonen in een zakdoek.
 12. Neem je eigen gevulde bidon mee.
 13. Voorkom het koppen en ingooien.
 14. Er is materiaal beschikbaar voor desinfectie van de handen. Verzoek is wel hier correct en zeer gericht mee om te gaan.
 15. Materialen die veelvuldig zijn aangeraakt behoren te worden ontsmet, ballen behoeven echter niet te worden ontsmet. Het uitwisselen van materialen is daarom niet toegestaan.
 16. Trainingen vinden plaats op de regulier voor leeftijd en team geldende tijden en velden.
 17. Tot 1 september worden er geen officiële wedstrijden gespeeld. Onderlinge (club) potjes zijn mogelijk in eigen teamverband en binnen de club (1,5 meter maatregel blijft van kracht bij 13 en ouder).
 18. Ook sporters die geen lid zijn van HTC en willen meedoen zijn zeer welkom. Hiermee vullen wij als vereniging onze maatschappelijke verantwoordelijkheid in. Bij de jeugd begeleiden onze trainers deze kinderen op de trainingen.
 19. Spelers (met uitzondering van de door ouders afgezette spelers) gaan direct bij binnenkomst naar het betreffende trainingsveld en verlaten na de training direct het sportcomplex.
 20. Er kan in onderling overleg op andere dagen, zoals bijvoorbeeld de zaterdag, door het team gebruik worden gemaakt van de faciliteiten. Door de trainer/leider zal dit worden verzocht bij de coördinatoren of via secretariaat@svhtc.nl.

 

Voor de jeugd tot en met 12 jaar geldt:

 1. Jeugd onder 12 kan voetballen zoals zij gewend waren. Fysiek contact is toegestaan. Er kunnen onderlinge wedstrijdjes gespeeld worden, echter wedstrijdjes met teams van andere verenigingen zijn niet toegestaan.
 2. De trainer houdt 1,5 meter afstand tot de spelers.
 3. Ouders die de kinderen komen halen en brengen, mogen ook niet op het sportcomplex komen, zij blijven buiten het toegangshek. De betreffende trainers vangen deze kinderen daar op en brengen ze ook weer naar hun ouders. Iedereen boven de 12 jaar houdt hierbij (ook op de parkeerplaats) minimaal 1,5 meter afstand.

 

Voor de overige sporters geldt:

 1. Dat er niet getraind kan worden zoals je gewend was. Dit zal creativiteit vragen en heel veel discipline. Tijdens de oefeningen, zoals balvaardigheid, conditie, etc. moet er onderling te allen tijde een afstand van 1,5 meter worden aangehouden. Als er een partijvorm wordt geoefend, dan dus ook dient die 1,5 meter afstand aangehouden te worden.

 

Naast bovenstaande afspraken kunnen er persoonlijke aanwijzingen worden gegeven door vanuit het bestuur bevoegde personen. Wanneer iemand zich niet aan één van deze afspraken of aanwijzingen houdt, zal deze persoon de toegang (helaas moeten) worden ontzegt.

Maar laten we vooral proberen de ruimte die we weer krijgen leuk en gezond te benutten. Er zullen wellicht nog aanpassingen of aanvullingen op de gemaakte afspraken noodzakelijk zijn.

Het bestuur doet een beroep op iedereen om zich aan deze nieuwe en eventuele nadere spelregels te houden en ook anderen indien nodig hierop te wijzen, om zo weer lekker sporten mogelijk te maken en houden!

 

 

Een sportieve en gezonde groet vanuit het bestuur!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *