Nieuw Sponsorbeleid HTC


Het afgelopen jaar heeft het bestuur met de nieuwe sponsorcommissie het beleid omtrent sponsoring nog eens onder de loupe genomen.

Reden was en is de diversiteit van afspraken en sponsordeals waarbij het niet echt duidelijk was en is  hoe hier mee om te gaan.

Van belang is dat we onze club zo goed mogelijk verkopen en hierbij ook naar iedere sponsor eenduidigheid willen verschaffen.  Dat maakt dat we de al bestaande richtlijnen met betrekking tot het sponsorbeleid toch wat concreter hebben ingevuld. Hierbij duidelijke aangegeven wie wel en niet bevoegd is sponsorafspraken te maken en ook dat een ieder zich houdt aan het onder dit beleid vallende regels.

Concreet houdt dit in dat alleen de sponsorcommissie bevoegd is sponsorafspraken te maken en dat zei hierin de directe lijn met het bestuur vertegenwoordigen.

Eerder gemaakte afspraken met sponsoren komen we uiteraard na tot het einde van het contract.

Hieronder puntsgewijs de beleidsregels omtrent sponsoring nog eens op een rij.

Het mag duidelijk zijn dat dit beleid per direct van toepassing is.

Indien je vragen hebt kun je contact opnemen met Jos van Oerthel, mobiel 06 519 294 03

Namens het bestuur

Rob van Dijk

Voorzitter sv HTC

 

Sponsorbeleid s.v. HTC

Het sponsorbeleid van s.v. HTC is in een 5-tal basisregels samen te vatten:

1. Sponsorcontracten met s.v. HTC kunnen alleen door de commerciële commissie/bestuur van HTC worden aangegaan.

2. Sponsorafspraken met s.v. HTC worden schriftelijk vastgelegd voor een periode van telkens 3 jaar. Mondelinge afspraken hieromtrent zijn derhalve niet rechtsgeldig.

3. Branche-exclusiviteit voor sponsoren is in principe uitgesloten.  We streven wel ernaar om sponsoren aan te trekken die (m.b.t. bedrijfsactiviteit en zakelijke interesses) complementair zijn aan het bestaande sponsorbestand.

4. Het tarief van de sponsoring wordt in overleg met de commerciële commissie vastgesteld en is exclusief materiaal- en drukkosten.

5. De commerciële commissie/bestuur behoudt zich het recht voor om (in het kader van het algehele belang van de vereniging en het belang van bestaande dan wel toekomstige sponsorpartners) geen toestemming te verlenen aan mogelijk conflicterende sponsorverzoeken of sponsorverzoeken van bedrijven met een dubieuze staat van dienst.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *